Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Colofon

Deze website is ontwikkeld, ontworpen en gerealiseerd door Mediamatic LAB.

Mediamatic LAB maakt interactieve websites en doet social marketing met RFID & Facebook installaties op locatie. Deze website draait op Anymeta, dit is het Content Management System van Mediamatic LAB.

Deze website is ook een toegang én onderdeel van het Open-CI-netwerk. Dit is een netwerk waarin verschillende organisaties hun kennis en producten ontsluiten en zo voor een breed, groeiend publiek toegankelijk maken.

Bijdragen