Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Arie Haagsma 3

1942/1945

Gezocht

Joodse mensen duiken onder op Kattenburg.

Kleine Kattenburgerstraat 44

Bewerk

Ik ben geïnteresseerd

Gezocht
..
1 juni 1942 – 10 mei 1945
.

Betreft:
Geschiedsschrijving 1940/1945.

George Douwé:
Kwam in 1942 na een werkkamp in Duitsland, in te wonen bij zijn broer Frans Douwé, en wel in de kleine Kattenburgerstraat 44 te Amsterdam. Dook daar dus ook onder omdat hij niet meer terug wilde naar Duitsland.
Frans Douwé: (1909/1989)
Trouwt 16 februari 1938 te Amsterdam met Tjitske Klein (1911/1963), Tjitske heeft een dochter *Hennie Westerhof (1932/1915) en gaan wonen in de kleine Kattenburgerstraat 44 te Amsterdam.

Krijgen daar 2 kinderen;
Anna Douwé, (1938/2015) emigreerd in 1980 met haar man naar Australië, overlijd daar in eenzaamheid.

Dirk Douwé, geboren 1945, trouwt 1966 met Wil Haagsma (mijn oudste zuster), emigreerd met zijn gezin in 1976 definitief naar Australië, en krijgen 2 kinderen. Op de receptie van hun huwelijk waren aanwezig: A L Cohen (Parklaan 3) - M Cohen - S Cohen/Koopman - A Cohen/Bartels en H Cohen.

In de kleine Kattenburgerstraat 44 te Amsterdam, duiken er in 1942 16 joodse mensen onder (zie bijgaand artikel). Dus naast deze 16 personen was er ook nog familie uit Groningen (van Tjitske) in huis en het gezin dan.

In mijn onderzoek naar de familienaam Douwé, is dit dus een niet onbelangrijk deel geschiedenis.
Wat voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen van Frans, zeker bewaard moet blijven.
De zoon van Frans is na de scheiding van mijn zuster niet meer te traceren in Australië.

*In 2013 heb ik geprobeerd nog meer informatie te verkrijgen van Hennie Westerhof, maar die wilde over die periode niet praten, wat natuurlijk gerespecteerd werd.

Omdat de familie Douwé nu wel heel klein wordt, en allen in Australië wonen, (op mijn vrouw na) wil ik hen zoveel mogelijk informeren.

Mijn vraag is of er bij de joodse gemeenschap in Amsterdam, misschien meer informatie te verkrijgen is (misschien zelfs nog fotomateriaal), middels kinderen/kleinkinderen van deze 16 joodse mensen, over die periode in de kleine Kattenburgerstraat 44 te Amsterdam, bij Frans en Tjitske. ."De 16 personen bestond uit een echtpaar met kinderen en kleinkinderen.


Mij is verder bekend dat de familie van deze personen, lederfabriekjes hadden op de Kloveniersburgwal te Amsterdam.

“Frans hertrouwd in 1967 te Amsterdam met Maria Sopjes (mijn moeder)”

In afwachting van een reactie, verblijf ik met een vriendelijke groet, mede namens mijn vrouw en de familie in Australië.

Bijdragen 
Reacties (3)

Re: Re: Kattenburggeachte fam.

Arie Haagsma:
steven de Vries:geachte fam Douwe, met grote interesse heb ik Uw artikel en levensverhaal gelezen van de Kl.Kattenburgerstraat 44. Ik zelf ben in 1950 geboren in de Gr.Kattenburgerstr. 64 en heb als kind heel veel herinneringen aan dorrekassie. Maar met Uw historie geeft mij dit meer dan ooit een trots gevoel een Kattenburger te zijn. Ik ben bezig een boek samen te stellen omtrent onze ouwe buurt en zal zeker een artikeltje wijden aan Uw prachtige daad in Dorrekassie tijdens de oorlog. De kop van het artikel heet in ieder geval "Kattenburgers van formaat Fam Douwe" Met grote achting naar Uw familie Groeten Steven de Vries uit Amsterdam. Er zijn foto,s van het desbetreffende pand
Het betreft dus direkte familie van mijn vrouw Hebben wel belangstelling voor die foto's

Arie Haagsma
,
23 mrt 2017,14:54

Re: Kattenburggeachte fam.

steven de Vries:
geachte fam Douwe, met grote interesse heb ik Uw artikel en levensverhaal gelezen van de Kl.Kattenburgerstraat 44. Ik zelf ben in 1950 geboren in de Gr.Kattenburgerstr. 64 en heb als kind heel veel herinneringen aan dorrekassie. Maar met Uw historie geeft mij dit meer dan ooit een trots gevoel een Kattenburger te zijn. Ik ben bezig een boek samen te stellen omtrent onze ouwe buurt en zal zeker een artikeltje wijden aan Uw prachtige daad in Dorrekassie tijdens de oorlog. De kop van het artikel heet in ieder geval "Kattenburgers van formaat Fam Douwe" Met grote achting naar Uw familie Groeten Steven de Vries uit Amsterdam. Er zijn foto,s van het desbetreffende pand

Het betreft dus direkte familie van mijn vrouw

Arie Haagsma
,
6 mrt 2017,22:29

Kattenburggeachte fam.

geachte fam Douwe, met grote interesse heb ik Uw artikel en levensverhaal gelezen van de Kl.Kattenburgerstraat 44. Ik zelf ben in 1950 geboren in de Gr.Kattenburgerstr. 64 en heb als kind heel veel herinneringen aan dorrekassie. Maar met Uw historie geeft mij dit meer dan ooit een trots gevoel een Kattenburger te zijn. Ik ben bezig een boek samen te stellen omtrent onze ouwe buurt en zal zeker een artikeltje wijden aan Uw prachtige daad in Dorrekassie tijdens de oorlog. De kop van het artikel heet in ieder geval "Kattenburgers van formaat Fam Douwe" Met grote achting naar Uw familie Groeten Steven de Vries uit Amsterdam. Er zijn foto,s van het desbetreffende pand

steven de Vries
,
4 nov 2016,17:24
Reacties (3)