Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Jodenbreestraat 63 huis

Boekhandel Joachimsthal

1941 - 1943
/

Boekhandel Joachimsthal, waar de mensen uit de hele buurt een dubbeltje in de week konden sparen voor nieuwe boeken.

  • "Bescheinigung" - 

    Verklaring van Joachimsthal's Treuhänder F.W. Nagel dat S. Vaz Dias sub-Verwalter is van Joachimsthal's boekhandel en uitgeverij, september 1943.
    Vaz Dias kreeg de opdracht de zaak verder af te handelen, dat wil zegen: te liquideren.
    Bron: JHM

In de dagen na de eerste razzia in Amsterdam werd op verzoek van de Duitse bezetter de Joodse Raad opgericht. Deze organisatie, gevormd door een twintigtal Joodse notabelen, vertegenwoordigde de Joodse gemeenschap tegenover het Duitse bestuur. De Joodse Raad werkte samen met de Duitsers, in de hoop negatieve gevolgen voor de Joodse bevolking zoveel mogelijk te kunnen beperken. In de praktijk bleek de raad weinig voor de Nederlandse Joden te kunnen betekenen. Hij fungeerde vooral als doorgeefluik voor de eisen van de Duitse bezetter.

Nadat Fransje van der Rhoer was ontslagen bij de HEMA, vond ze werk bij de Joodse uitgeverij en drukkerij Joachimsthal. Het aan de Jodenbreestraat gevestigde bedrijf verzorgde onder andere de uitgave van het Joodsche Weekblad. Dit was sinds april 1941 het officiële orgaan van de Joodse Raad. Het Joodsche Weekblad was het enige nog toegestane Joodse blad in Nederland, en publiceerde ondermeer alle voor Joden bestemde mededelingen. Zo werden niet-Joodse Nederlanders in hun kranten niet steeds met antisemitische maatregelen geconfronteerd. Het blad paste dus in de strategie van de Duitsers om, ter voorbereiding op deportatie, de Joden van de rest van de Nederlandse bevolking te isoleren. Het Joodsche Weekblad straalde een geest van berusting uit, van verzet was geen sprake. De inhoud van het blad werd vooraf door de Duitsers gecensureerd.

Voor de oorlog was Joachimsthal een 'gewone' boekhandel met op de tweede verdieping een Joodse afdeling. Het was een afdeling vol met Joodse / Hebreeuwse boeken. Het waren religieuze boeken, maar ook boeken met Joodse geschiedenis (aldus Jaap van velzen).

Bijdragen 
Reacties