Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Boekhandel Joachimsthal

Een verhaal over boekhandel Joachimsthal's (boekhandel, uitgeverij en drukkerij)

22 sep 1929
/

Eigenlijk geen verhaal, meer een fotocollage van en over Joachimsthal.

Eerste stappen

Het is zondagmorgen 22 september 1929! De dag dat Eddy van Amerongen zijn intrede doet bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW).

Als je op nummer 63 van de Jodenbreestraat bent en de winkel van Joachimsthal naar binnen loopt, kom je eerst in de benedenwinkel. Daar was de algemene boekhandel ondergebracht, de boeken nog in kasten met glazen deuren – blauw geschilderd -, rechts de hebraica, in het midden de toonbank met ‘tallitot’ (=gebedskleed) in de laden en op de quasi schoorsteen de koperen ‘menorot’
(= luchter). Een grote plateelgebakken gedenksteen, aangeboden door personeel en medewerkers, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het NIW in 1925 is boven deze schoorsteen ingemetseld. Hierop waren afgebeeld de gevels van de Jodenbreestraat 63 van de drukkerij in de Joden Houttuinen 92-102, benevens de namen van de uitgevers, van J. Bueno de Mesquita in 1865 tot de huidige. De datum op de gedenksteen was merkwaardigerwijze niet 4 augustus, maar 22 mei, de dag waarop de zestigste jaargang was afgesloten.

Het kantoor

Achter de toonbank, de deur, altijd open, die toegang heeft tot de ‘kantoren’. Een kleine kamer, heel vroeger woonkamer, met een oppervlak van misschien 15 meter. In dit kantoor zaten meneer Jonas Joachimsthal en meneer Meijer Joachimsthal. Tussen beide bureaus stond de kachel. In de hoek links van de uitgang stond de brandkast, in de vierde hoek stond een kast voor mappen. In het midden van het kantoor stond een grote tafel, met er boven een paar stangen om de kantoorboeken op te leggen. Tussen de tafel en de hangtelefoon aan de muur, de kopieerpers – want het grootste deel van de correspondentie wordt nog geschreven. Naast de telefoon, achter het bureau van meneer Meijer, het grote raam, met een niet bepaald riant uitzicht op de achterkant van een paar huizen in de Joden Houttuinen. Tevens uitzicht op een klein binnenplaatsje, eenmaal per jaar gebruikt te tijde van Soekot (=Loofhuttenfeest). In die tijd was het NIW nog deel van het gehele complex der fa. Joachimsthal: boekhandel, drukkerij en uitgeverij.

Uit: Nog slechts herinnering … Mijn vooroorlogs Amsterdam - Eddy van Amerongen.
samengesteld onder redactie van: Thea Cohen en F.J. Hoogewoud.
Uitgeverij Amphora Books Amsterdam, 2002, blz 117-118

Bijdragen 
Reacties