Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Voeg een buurtwinkel toe

Ga in de werkbalk naar 'Bijdragen' en kies 'voeg een organisatie/buurtwinkel toe'.

Zet in de titel de naam van de buurtwinkel en geef een korte beschrijving van de winkel.

Voeg een afbeelding van de winkel toe door een afbeelding te uploaden van je computer. Geef de afbeelding een naam en een korte beschrijving. Wat staat er op de foto en waar is de foto gemaakt? Indien de maker van de foto bekend is, kun je deze toevoegen. Als er iemand op de foto staat en je weet wie deze persoon is, dan kun je deze hier ook toevoegen. Je kunt je afbeelding van de buurtwinkel voorzien van trefwoorden. Hierbij kun je kiezen uit een aantal bestaande trefwoorden, maar je kunt ook je eigen trefwoorden toevoegen.

Vervolgens voeg je de adresgegeven van de buurtwinkel toe. Probeer zoveel mogelijk informatie in te vullen.

Je kunt je buurtwinkel 10 trefwoorden geven. Hierbij kun je weer kiezen uit een aantal bestaande trefwoorden, maar je kunt ook je eigen trefwoorden toevoegen.

Hierna wordt je bijdrage geplaatst op de website. Let erop dat je verhaal zichtbaar is voor iedereen. Dit kun je in de werkbalk veranderen door het verhaal zichtbaar te maken voor iedereen.

Afbeelding navigatie 'zichtbaar maken'.

Afbeelding navigatie 'zichtbaar maken'.

-

Deze afbeelding toont hoe je een pagina zichtbaar maakt voor iedereen.

Als de buurtwinkel op de website is geplaatst kun je een vijftal acties ondernemen: je hebt de mogelijkheid om een voorwerp of verhaal toe te voegen. Je kunt fan worden van de buurtwinkel of jezelf als klant aan de winkel verbinden. Ook kun je bovenaan de pagina de eigenaar van de winkel toevoegen.

Navigatie 'voeg een eigenaar toe'.

Navigatie 'voeg een eigenaar toe'.

-

Deze afbeelding toont hoe je een eigenaar toevoegt aan de buurtwinkel.