Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Disclaimer Buurtwinkels

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. Het Amsterdam Museum, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem/hen op te treden.

Doel buurtwinkelwebsite
Op deze website worden verhalen, voorwerpen en foto's van Amsterdamse buurtwinkels verzameld. Alle onderdelen van het project worden beschreven.

Rechten
Van alle ingezonden verhalen en foto's liggen de rechten bij de auteurs. De auteurs hebben door plaatsing van hun verhalen op deze website toestemming gegeven aan het Amsterdam Museum hun verhalen en foto's te gebruiken. Het Amsterdam Museum is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en verhalen die geplaatst zijn onder verantwoordelijkheid van derden.

Uitsluiting
Hoewel het Amsterdam Museum uit gaat van de oprechtheid en eerlijkheid van inzenders van verhalen, voorwerpen en foto's kan de redactie niet instaan voor de authenticiteit van bijdragen van derden. De redactie sluit de verantwoordelijkheid hiervoor uit, maar is wel bereid een betwiste publicatie te verwijderen wanneer aangetoond wordt dat deze onrechtmatig is.

Beperking
Het Amsterdam Museum behoudt het recht om beledigende en/of volgens de redactie discriminerende opmerkingen en onnodig kwetsende reacties van de site te verwijderen zonder daar verder uitleg over te geven. Ook berichten of reacties die niet passen binnen de doelstelling van het buurtwinkelproject kunnen zonder opgaaf van reden verwijderd worden.