Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Voetnoot van de conservator

De bijdragen
De bijdragen op deze website komen van veel verschillende mensen: van medewerkers van het Amsterdam Museum, (universitaire) onderzoekers, vrijwilligers, journalisten, winkeliers en klanten. Soms wordt de achtergrond van de auteur vermeldt, bijv AM (Amsterdam Museum) UvA (studenten of medewerkers stadssociologie of van de Biografie van Amsterdam) of Parool.

Deze site is geen wetenschappelijk onderzoek naar buurtwinkels in Amsterdam, maar wel een poging om vanuit verschillende perspectieven de geschiedenis en de actuele situatie omstreeks 2010 te (be)schrijven.
Soms, maar lang niet altijd, zijn bronnen en literatuur weergegeven. Veel bijdragen zijn gebaseerd op verhalen van winkeliers. Het geheugen is niet feilloos en het was niet altijd mogelijk om feiten en beweringen te controleren met een andere bron. Het voordeel van een website is dat andere mensen commentaar kunnen leveren of hun eigen versie van de geschiedenis opschrijven.

Tips van de conservator
Als u zelf een bijdrage maakt, wilt u dan letten op het volgende: Maak duidelijk wie aan het woord is, graag met naam en achternaam, geboortejaar, geboorteplaats en beroep. Introduceer in de eerste alinea de belangrijkste persoon en de winkel. Geef citaten duidelijk aan met “ aan het begin en einde van een citaat. Geef ook duidelijk aan wie aan het woord is.

Probeer uw verhaal zo interessant mogelijk te maken met concrete voorbeelden en mooie anekdotes en uitspraken. Maak, als dat relevant is, uw eigen relatie met de winkel duidelijk, bijvoorbeeld als u klant ben, of (familie van) de winkelier.

Probeer gebeurtenissen duidelijk in de tijd te plaatsen met een jaartal of bijvoorbeeld: in de jaren zeventig van de 20ste eeuw (dat is dus tussen 1970 en 1980). Geef ook aan waar het verhaal zich afspeelt met een adres van de winkel of andere plaatsaanduidingen. Maak uw verhaal niet te lang, 300 tot 400 woorden is een goede lengte. Beschrijf hoe de winkel eruit ziet van binnen en buiten en let op sprekende details. Hier kunt u natuurlijk ook een foto van maken.
Laat uw verhaal lezen aan de degene die u geïnterviewd heeft en vraag of er nog fouten in staan.

Voeg trefwoorden toe, nadat u het verhaal geplaatst heeft. Dit maakt het makkelijker om uw verhaal te vergelijken met verhalen over vergelijkbare winkels of onderwerpen. Zet onder het verhaal wanneer u het geschreven heeft.

Beeldmateriaal
Foto’s maken uw verhaal aantrekkelijk. U kunt zelf foto’s maken en het is ook erg waardevol om (oude) foto’s van de winkel te (laten) scannen. Als u zelf geen mogelijkheid hiervoor heeft, kunt u langskomen op de buurtlocaties en doen we het samen. Als u zelf scant, graag in een hoge resolutie, van tenminste 600 dpi. Foto’s van winkels zitten vaak vol mooie details en hoe beter gescand, hoe beter die te zien zijn. Ook graag een bijschrift dat vermeldt: naam, adres, jaar en wie er op de foto te zien zijn.

Let erop dat u toestemming heeft van de maker of eigenaar van de foto’s voordat u ze op de website zet. Voor foto’s van het Stadsarchief kunt u aan ons doorgeven dat u ze graag bij uw verhaal ziet via Wij zullen ze dan aan het verhaal toevoegen, en dit aan het stadsarchief doorgeven.

Vraag ook eens naar filmmateriaal en naar bijzondere voorwerpen. Voorwerpen en foto’s kunt u apart beschrijven bij voorwerpen. Graag ook beschrijven hoe groot het is en van welk materiaal het gemaakt is.
Deze site zal bewaard worden door het Amsterdam Museum, ook nadat de tentoonstellingen afgelopen zijn. Uw verhalen gaan dus niet verloren en zullen hopelijk ook in de toekomst door veel mensen gelezen worden.

Annemarie de Wildt
Conservator Amsterdam Museum

Voor meer tips en vragen kunt u mailen naar: