Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: AM-Annemarie de Wildt 8 1

Ondernemers aan de Vijzelgracht

Portretten bij Slagerij Rodrigues

2000 - 2011
/

De winkeliers langs het tracé van de toekomstige Noord/Zuidlijn behoren tot de meest geplaagde winkeliers van Amsterdam. Al jaren hebben zij een bouwput voor hun deur, wat in veel gevallen tot een daling van hun omzet heeft geleid. Fotograaf (en stadsgeograaf) Caro Bonink volgt de ontwikkelingen rond de Noord/Zuid lijn en met name rond de Vijzelgracht. Zij maakte een serie portretten van Vijzelgrachtwinkeliers die momenteel te zien is in de vroegere slagerij van Rodrigues.

  • Rodrigues - 

    Portretten van Vijzelgrachtondernemers door Caro Bonink in de etalage van de vroegere slagerij Rodrigues

Na jaren touwtrekken zijn er inmiddels regelingen gemaakt voor financiële compensatie door de gemeente van de hinder die ondernemers (en bewoners) ondervinden van de aanleg van de diepe stations. Zo kunnen winkeliers en horeca ondernemers die al langer gevestigd zijn op deze plekken een beroep doen op de verordening nadeelcompensatie. Het Schadebureau Noord/Zuidlijn wil dan wel een kijkje in de boeken nemen om te zien wat het nadelig effect van de bouw is. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven die er al langer zitten. Voor iedereen die na 22 juni 2000 een onderneming of een pand heeft betrokken in de directe omgeving van de Noord/Zuidlijn geldt, dat uitgegaan wordt van ‘voorzienbaarheid’.

Maar aangezien de bouw steeds langer duurt kunnen sommigen van deze ondernemers inmiddels ook een beroep doen op de compensatieregeling. Wel blijft het voor ondernemers moeilijk hun bedrijf te verkopen. De schaderegelingen gaan niet mee naar de nieuwe eigenaar, behalve als het bedrijf overgedragen wordt aan een familielid.
In 2010 is er ook nog een tegemoetkomingsregeling gekomen. Wethouder Wiebes van Economische Zaken: "Op delen langs de lijn zitten de winkeliers al jaren lang verstopt achter de bouwhekken. Daar hebben ze nooit om gevraagd. Tegelijkertijd vervullen ondernemers een belangrijke rol in onze stad. Ze zorgen voor werkgelegenheid, bedrijvigheid in de buurt en spelen een belangrijke rol in de economie van onze stad. Dan moet je als overheid iets extra's doen." Dat extra’s is een maandelijkse tegemoetkoming die varieert van 500 euro voor bedrijven die er sinds 2002 zitten tot 150 euro voor ondernemers die in 2009 begonnen zijn. Vanwege alle wijziging wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Verordening Nadeelcompensatie Noord/Zuidlijn die eind juli 2011 voorgedragen wordt aan de gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

  • Rodrigues - 

    De vroegere 'Vleeschouwerij'van Rodrigues met de portretten van Vijzelgracht ondernemes. foto Annemarie de Wildt

Reacties (1)

Autodiefstal van Fam. Rodrigues

In ik dacht zomer 1977 werd de auto van het echtpaar Rodrigues, een Simca 1301 bruin van kleur gestolen door een junk. Hij had de contactdraden van het contactslot doorverbonden en kon zo starten en ermee wegrijden. Werd kort daarop gepakt door de politie. Hij vertelde dat hij de auto gekocht had van een vriend. Wilde derhalve geen afstand van de inbeslaggenomen auto doen. Hij verklaarde dat als hij het wel deed, dit een bekentenis van diefstal inhield. De Officier van Justitie die daarover zou moeten beslissen kreeg daarvoor geen kans. De dienstdoende rechercheur gaf de auto zonder bevoegdheid terug aan de Fam Rodrigues. Heel lieve oude mensen waren het in mijn herinnering. met vriendelijke groet, die rechercheur :-)

Rob Jungen
,
14 aug 2016,14:08
Reacties (1)