Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Onderzoek 8

Typen winkels in de Javastraat 1975 - 2010

Onderzoek van O&S Amsterdam

1975 - 2010

In 1975 zijn hier 106 adressen als winkel in gebruik, in 2010 zijn dit er nog 68. Opvallendste wijziging in het winkelbestand tussen 1975 en 2010 is de vermindering van het aantal winkels in kleding en schoeisel. In 1975 was bijna een kwart van de winkels in deze branche actief, in
2010 nog naar 13%. Het aantal winkels in wit- en bruingoed is verdubbeld, vooral het aantal telefoonwinkels is toegenomen. Het aandeel winkels in dagelijkse goederen is vrijwel gelijk gebleven. Als ook de niet-winkelfuncties in de analyse worden betrokken, is het aantal adressen teruggelopen van 134 naar 101 adressen. Opvallend is dat in veel ruimtes, die in 1975 als winkel werden gebruikt horeca of een kapper zit. In 1975 werd 5% als horeca-ruimte gebruikt, in 2010 was dat 14%. Met name het aantal eethuisjes is toegenomen.

Twee winkels die hier in 1975 waren gevestigd bestaan in 2010 nog:
- Drogisterij Schumacher op Javastraat 80 (opgericht in 1926).
- Slijterij Hamers op Javastraat 85-87 (opgericht in 1970).

Reacties