Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Tentoonstellingsteksten: AM-Annemarie de Wildt 8

Historie van de Indische buurt

Tentoonstelling Javastraat

In de tentoonstelling in de Javastraat zijn verschillende foto's en teksten te vinden die samen het verhaal van de Indische buurt vertellen. De eerste helft van de 20e eeuw maakte de buurt grote veranderingen door.


Herberg Zeeburgh aan de Zeeburgerdijk, 1770-1780
In 1675 werd aan de Zeeburgerdijk de herberg Zeeburgh gebouwd. Bij de herberg legden schepen aan schepen aan met vee uit Noord-Holland: vlees voor de hongerige stadsbewoners. Vissers brachten hier vis uit de Zuiderzee aan land.


De Cruquiusweg met de stallen van de veemarkt en veehandelaars, 1920
In 1887 kwam er ten oosten van Amsterdam op het kunstmatig aangelegde Cruquiuseiland een veemarkt en een slachthuis. De Amsterdamse slagers, die gewend waren zelf te slachten, hadden heftig geprotesteerd. De gemeente was tegen de overlast van door de straten lopend vee. Honderd jaar later verhuisde het slachthuis naar de Markthallen in West, tegenwoordig het Food Center Amsterdam. In het slachthuis daar wordt ook koosjer en halal geslacht.


Luchtbrug bij Muiderpoortstation, 1926
De bewoners van de nieuwe buurt voelden zich geïsoleerd. De spoorlijn die op het zelfde niveau lag als de straat was een grote barrière tussen de Dapperbuurt en de Javabuurt. Heel vaak waren de slagbomen dicht. De Sociaal Democratische Arbeiders Partij protesteerde dat de werkdag van arbeiders verlengd werd door het lange wachten. In de jaren twintig kwam er een voetgangersbrug over de spoorweg.


Bouw van het viaduct, 1937
Buurtvereniging Ceram speelde een grote rol bij het ijveren voor een oplossing voor de spoorovergang. In 1931 besloten regering, gemeente en de spoorwegen dat het spoor omhoog ging en dat er dus een viaduct zou komen.

Joden bij het Muiderpoortstation, 25 mei 1943.
Op Javastraat 123 zat de joodse poelier Jezajas van Dam. Op nummer 96 was de kleermakerij van Levy. Vanuit het Muiderpoortstation werden tijdens de oorlog joden naar kamp Westerbork vervoerd. Van daar gingen de treinen naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. Poelier Van Dam en het gezin Levy zijn niet teruggekomen, als het grootste deel van de bijna 80.000 Amsterdam joden.


Voetballende jongens tussen de zerken van de voormalige joodse begraafplaats, 1947
In 1714 kwam in de buurt van herberg Zeeburgh een begraafplaats voor joden. Tot 1942 vonden ongeveer 100.000 joden daar een laatste rustplaats. De voormalige begraafplaats ligt tegenwoordig in het Flevopark.

Reacties